قابل توجه دانشجویان گروه بهداشت بهداشت عمومی ورودی 95

جهت انجام مراحل تسویه حساب فارغ التحصیلی بر اساس جدول زمان بندی ذیل مراجعه فرمایید.

نام رشته

زمان مراجعه

بهداشت عمومی

23/4/97-24/4/97

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز : 2 قطعه عکس 3*4  - کپی شناسنامه و کارت ملی کارت دانشجویی